Діагностика та моніторингові дослідження КЗ «ДНЗ № 6» за вересень 2020/2021 навчального року

Освітні лінії Рівень засвоєння програми (%)
Ранній дошкільний вік (групи №№ 3, 5, 13) Молодший дошкільний вік (групи №№ 1, 6, 8) Середній дошкільний вік (групи №№ 2,4, 7, 11) Узагальнені дані по ЗДО
Особистість дитини 56% 69% 86% 70%
Дитина в соціумі 61% 72% 71% 68%
Дитина у світі природи 63% 64% 83% 70%
Дитина у світі культури 56% 73% 86% 72%
Дитина у сенсорно – пізнавальному просторі 56% 78% 86% 73%
Гра дитини 59% 75% 79% 71%
Мовлення дитини 57% 75% 77% 70%
Рівень виконання 58% Середній рівень 72% Достатній рівень 81% Достатній рівень 70% Достатній рівень

Порівняльна таблиця результативности знань дітей за освітніми лініями Базового компоненту за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.

Вік дітей Особистість дитини Дитина у соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Дитина у світі культури Гра дитини
2019/
2020
2020/
2021
2019/
2020
2020/
2021
2019/
2020
2020/
2021
2019/
2020
2020/
2021
2019/
2020
2020
2021
2019/
2020
2020/
2021
2019/
2020
2020/
2021
1 Ранній вік 4,3 4,98 4,41 4,91 4,33 4,78 4,36 4,39 4,2 4,67 4,34 4,79 4,41 4,98
2 Молодший дошкільний вік 6,56 7,28 6,28 7,08 6,48 7,31 6,47 6,65 6,12 6,68 6,4 7,01 6,07 6,86
3 Середній дошкільний вік 5,75 7,18 6,15 7,4 6,65 7,99 6,19 6,35 6,21 7,17 6,14 7,15 6,24 7,89
4 Старший дошкільний вік 8,74 8,92 8,64 8,77 8,42 8,71 8,63 8,62 8,36 8,29 8,13 8,37 8,91 8,79
4 Разом 25,35 28,35 25,48 28,16 25,88 28,79 25,65 28,28 24,89 26,81 25,01 27,32 25,63 28,52
Середній бал 6,34 7,09 6,37 7,04 6,47 7,2 6,41 7,07 6,22 6,7 6,25 6,83 6,41 7,13
Кiлькiсть переглядiв: 78