Діагностика та моніторингові дослідження КЗ «ДНЗ № 6» за 2019/2020 навчальний рік

Освітні лінії Рівень засвоєння програми (%)
Ранній дошкільний вік (групи №№ 3, 5, 13) Молодший дошкільний вік (групи №№ 1, 6, 8) Середній дошкільний вік (групи №№ 2,4, 7, 11) Узагальнені дані по ЗДО
Особистість дитини 56% 69% 86% 70%
Дитина в соціумі 61% 72% 71% 68%
Дитина у світі природи 63% 64% 83% 70%
Дитина у світі культури 56% 73% 86% 72%
Дитина у сенсорно – пізнавальному просторі 56% 78% 86% 73%
Гра дитини 59% 75% 79% 71%
Мовлення дитини 57% 75% 77% 70%
Рівень виконання 58% Середній рівень 72% Достатній рівень 81% Достатній рівень 70% Достатній рівень

Порівняльна таблиця результативности знань дітей за освітніми лініями Базового компоненту за 2018/2019 та 2019/2020 н.р.

Вік дітей Особистість дитини Дитина у соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Дитина у світі культури Гра дитини
2018/
2019
2019/
2020
2018/
2019
2019/
2020
2018/
2019
2019/
2020
2018/
2019
2019/
2020
2018/
2019
2019
2020
2018/
2019
2019/
2020
2018/
2019
2019/
2020
1 Ранній вік 4,3 4,98 4,41 4,91 4,33 4,78 4,36 4,39 4,2 4,67 4,34 4,79 4,41 4,98
2 Молодший дошкільний вік 6,56 7,28 6,28 7,08 6,48 7,31 6,47 6,65 6,12 6,68 6,4 7,01 6,07 6,86
3 Середній дошкільний вік 5,75 7,18 6,15 7,4 6,65 7,99 6,19 6,35 6,21 7,17 6,14 7,15 6,24 7,89
4 Старший дошкільний вік 8,74 8,92 8,64 8,77 8,42 8,71 8,63 8,62 8,36 8,29 8,13 8,37 8,91 8,79
4 Разом 25,35 28,35 25,48 28,16 25,88 28,79 25,65 28,28 24,89 26,81 25,01 27,32 25,63 28,52
Середній бал 6,34 7,09 6,37 7,04 6,47 7,2 6,41 7,07 6,22 6,7 6,25 6,83 6,41 7,13
Кiлькiсть переглядiв: 55