Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров'я дошкільників, тому що, на наше глибоке переконання, вберегти дитину від негараздів - це значить закласти фундамент для її здорового розвитку, допомогти жити повноцінно і щасливо.

Організаційна структура цивільного захисту в КЗ "ДНЗ №6" будується за принципами, що діють на всіх об'єктах господарського комплексу, але з урахуванням специфіки ЗДО.

Метою цивільного захисту закладу є завчасна підготовка об'єкта до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи закладу, своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт покладається на начальника цивільного захисту - завідувача Романову Ю.А.

При керівникові (начальник ЦЗ) створний штаб ЦЗ - орган управління начальника. Склад штабу комплектується штатними працівниками ЗДО», які не звільнені від виконання основних обов'язків. Штаб складається з начальника, його заступників (помічників), інших фахівців.

Робота штабу організовується шляхом видання наказів, розпоряджень і вказівок начальника ЦЗ, начальника штабу та рішень місцевої державної адміністрації. Головна функція штабу ЦЗ - здійснення заходів щодо захисту вихованців та працівників навчального закладу, забезпечення вчасного оповіщення їх, а також населення про загрозу або виникнення НС. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління ЦЗ об'єкта, розробляє план дій органів управління і сил ЦЗ навчального закладу із запобігання та ліквідації НС, періодично коригує та забезпечує його виконання, організовує і контролює навчання працівників закладу з ЦЗ. Головне завдання цивільного захисту КЗ "ДНЗ № 6" є:

- забезпечення готовності до проведення заходів щодо захисту дітей та працівників ЗДО при будь - яких надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;

- поліпшення в дошкільному закладі якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільної установи із питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання і організації заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

Напрямки реалізація завдання

/Files/images/1568877746.jpg

Нормативно – правові документи

Відповідно до чинного законодавства, в навчальних закладах України цивільний захист – постійна і обов’язкова складова управлінської діяльності керівника. Нормативні документи вимагають від керівника дошкільної установи постійної готовності функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, підвищення якості навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Керівник нашої дошкільної установи керується наступними нормативно – правовими актами у сфері цивільного захисту:

Інформаційно-нормативне забезпечення:

- Кодекс цивільного захисту України;

- постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»;

- наказ МВС України від 30.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»; - наказ МОН України від 21.11.2016 року № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року № 1623/29753);

- наказ ДСНС України від 12.07.2016 року № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання»;

- положення про проведення «Тижня безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти.

ДОВГОСТРОКОВІ ДОКУМЕНТИ

- наказ начальника (керівника) «Про організацію і здійснення цивільного захисту в закладі дошкільної освіти» з додатками;

- посадові інструкції персоналу з питань безпеки життєдіяльності та дій при НС;

- «План дій дошкільного навчального закладу у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану» з додатками;

- особисті плани дій (папки з робочими документами),функціональні обов’язки командирів (керівників) формувань;

- договори на взаєморозміщення при надзвичайних ситуаціях;

- план підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ ЗДО (списки осіб, які підлягають функціональному навчанню та пройшли навчання);

- журнали інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях:

- журнали протипожежних тренувань;

- навчально-методичні матеріали з питань безпеки життєдіяльності та дій при НС.

Короткострокові документи (розробляються щорічно):

- наказ начальника ЦЗ про підсумки роботи за минулий рік та завдання на новий рік з додатками;

- план (основні заходи) підготовки ЦЗ ЗДО на рік;

- документація щодо щорічного навчання (підготовки) працівників до дій у надзвичайних ситуаціях:

- журнали інструктажів за програмами загальної підготовки з питань цивільного захисту (при чисельності працівників менше 50 осіб).

- документація про проведення «Тижня безпеки дитини»;

- документація про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності».

Кiлькiсть переглядiв: 35