Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти.

Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації, які допоможуть колективам закладів дошкільної освіти організувати роботу з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності та розробити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти (далі — внутрішня система) розуміється сукупність умов, процедур та заходів, що забезпечують ефективність освітніх іуправлінських процесів у закладі дошкільної освіти.

Внутрішня система будується на таких принципах:

  • орієнтація на замовника послуг (дітей та їхніх батьків), завоювання його довіри;
  • цілепокладання відповідно до визначених напрямів розвитку закладу та створення умов для задіяння всіх працівників до забезпечення якості дошкільної освіти;
  • взаємопов’язаність процесів діяльності закладу;
  • зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та реагувати на них;
  • прийняття управлінських рішень на основі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків і ймовірності непередбачуваних наслідків;
  • управління всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність закладу.

Аби внутрішня система була цілісною та дієвою, до її розбудови варто залучати нелише фахівців закладу освіти, а й батьків, представників місцевої громади, експертів усфері дошкільної освіти та інші зацікавлені сторони.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освітизатверджено наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71.

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти(додаток до Методичних рекомендацій).

Довідково:

Методичні рекомендації апробовано протягом жовтня-листопада 2020 року у 25-ти закладах дошкільної освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 10